Persbericht

Persbericht Uitgeverij Scriptum, 26 september 2007

 

Auteur Arnold Enklaar: 'De' Nederlander bestaat wél

Arnold Enklaar ontkracht in zijn boek de mythe dat we allemaal zo verschillend zijn

SCHIEDAM - `De' Nederlander bestaat wél!, zegt Arnold Enklaar, auteur van het net verschenen boek 'Tussen nut en naastenliefde, op zoek naar onze cultuur'. "Wat ons werkelijk tot Nederlanders maakt is onze cultuur, onze typische manier van denken."

Geert Wilders: "Als wij niets aan het probleem van de islam doen, helpen wij Nederland in mijn ogen naar de afgrond."

Prinses Máxima: "Verscheidenheid en vermenging geven de Nederlandse samenleving kracht. We denken nog te veel in scheidslijnen. (..) `De' Nederlander bestaat niet."

"Wat is de overeenkomst tussen Geert Wilders en prinses Máxima? Dat ze niets blijken te snappen van de Nederlandse cultuur en de ware aard van het integratieprobleem," aldus auteur Arnold Enklaar.

"Al jaren passeert ons een bonte stoet van politici, wetenschappers en publieke figuren die met linkse of rechtse bezweringsformules, halve analyses, naïeve vooronderstellingen en goede-bedoelingenuitspraken hun licht laten schijnen over de multiculturele samenleving. De verwarring wordt intussen alleen maar groter. Wij Nederlanders hebben een schrijnend gebrek aan kennis over onszelf en over andere culturen. Hoezo `De' Nederlander bestaat niet?"

`De' Nederlander bestaat wél! Dat laat Arnold Enklaar overtuigend zien in zijn boek "Nederland, tussen nut en naastenliefde", waarin hij op zoek gaat naar de Nederlandse cultuur. "Je kunt de Nederlanders inderdaad niet herkennen aan hun huidskleur en ook niet aan hun godsdienst. Een Nederlander spreekt Nederlands, dat klopt, maar een Vlaming ook. Wat ons werkelijk tot Nederlanders maakt is onze cultuur, onze typische manier van denken."

Zorgvuldig ontkracht Enklaar de mythe dat Nederlanders allemaal zo verschillend zijn. "We hebben misschien wel sterk uiteenlopende meningen, maar die zijn terug te voeren op twaalf waarden die we allemaal met elkaar delen. Ons hele leven en onze hele maatschappij zijn ervan doortrokken. We zijn van jongs af aan ermee opgevoed en we zijn ons er nauwelijks meer van bewust. Maar ze botsen wel met de mentaliteit van anderen, binnen Europa, en zeker daarbuiten, die andere waarden hanteren. Niet discriminatie maar onbekendheid met de Nederlandse cultuur en waarden is het grootste probleem waar immigranten mee worstelen. Godsdienst speelt daarbij nauwelijks een rol."

Enklaar vindt zijn boek geen verheerlijking van Nederland, maar eerder een ontmythologisering van het Nederlanderschap en het integratieprobleem. "Wat over blijft is een helder beeld van wat ons tot Nederlanders maakt, en wat nieuwe Nederlanders zouden moeten leren om erbij te horen en in Nederland succesvol te zijn."

Dr. Arnold Enklaar werkte als archeoloog vele jaren in Egypte. Hij was universitair docent en bioboer. Momenteel is hij verbonden aan een re-integratiebureau voor allochtonen. Daarnaast runt hij een landgoed en zit hij in de gemeenteraad van Enschede.