Recensies, interviews en artikelen

Radio-interviews:

  • Vrijdag op zaterdag 25/26-01-2008 (00:00-02:00), Casa Luna (NCRV) | radio 1 | stream
  • Zondag 27-01-2008, 12:05-14:15 | Klooster | radio 5 | stream


'Arnold Enklaars boek Nederland tussen nut en naastenliefde is naar mijn mening de beste recente studie over Nederlands identiteit, die bovendien in bevattelijke taal is geschreven.'
Locus, Tijdschrift voor studenten en docenten Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, 23, 2008, pp.20-21, Pieter Stokvis | 09-2008 | PDF, 975Kb| download

'Op het moment dat je niet kunt toegeven dat er een Nederlandse cultuur bestaat, en je daar niet tevreden over mag of kunt zijn, kun je ook die van een ander niet accepteren. Het is psychologisch gezien heel ongezond je eigen identiteit niet te kennen; dan voel je je snel aangevallen en bedreigd.'
Intermediair Forward | 27-12-2007 | PDF, 78Kb| download

Integratie is alleen mogelijk als immigranten zich de culturele logica eigen maken van de Nederlander. Wat overigens niet per se hoeft te betekenen dat ze hun eigen cultuur overboord moeten zetten.
Trouw, Willem Breedveld | 08-12-2007 | PDF, 89Kb| download

Alle goede bedoelingen ten spijt, de integratie verloopt moeizaam. En dat verandert de komende decennia niet, zo lang allochtonen de Nederlandse cultuur niet begrijpen, verwacht het Enschedese gemeenteraadslid Arnold Enklaar. 'Ayaan Hirsi Ali snapt er ook niets van.' En prinses Máxima had het bij het verkeerde eind.
VNG Magazine | 07-12-2007 | PDF, 1,37Mb| download

Anders dan het Sociaal en Cultureel Planbureau denkt, heeft de achtergestelde positie van allochtonen op de arbeidsmarkt wel degelijk te maken met cultuurverschillen, vindt Arnold Enklaar.
NRC Handelsblad | 22-11-2007 | PDF, 2,14Mb| download

Het lijkt wel of we in Nederland cultuurblind zijn, zegt Arnold Enklaar in de aanhef van Nederland, tussen nut en naastenliefde - Op zoek naar onze cultuur. 'We zijn ons er nauwelijks van bewust dat de meeste mensen op aarde heel anders denken dan wij.' Hij ontrafelt die verschillen, en gelooft rotsvast in het bestaan van een specifiek Nederlandse cultuur. Maar wat is typisch Nederlands? Wat is on-Nederlands? En is Nederland in Europa 'een buitenbeentje'?
De Volkskrant, Paul Depondt/Kees Fens | 16-11-2007 | PDF, 42Kb| download

Dr. Arnold Enklaar: "Het is een misverstand dat de strenge gereformeerden van de Nederlandse biblebelt er andere waarden op nahouden dan de overige Nederlanders en meer gemeen hebben met bijvoorbeeld conservatieve moslims."
Reformatorisch Dagblad, Rudy Ligtenberg | 14-11-2007 | PDF, 48Kb| download

De grote nadruk op ontwikkelingshulp is typisch Nederlands, zegt Arnold Enklaar. Hij publiceerde Nederland, tussen nut en naastenliefde, over de Nederlandse nationaliteit. Geven aan arme landen is gegrond op de Nederlandse waarden naastenliefde en schuld.
De Pers, Kustaw Bessems | 06-11-2007 | PDF, 43Kb| download

Nederlanders laten zich in hun denken en in hun gedrag leiden door een beperkt aantal waarden, stelt Enklaar. De waarden in een bepaalde cultuur zijn zaken die vanzelfsprekend goed zijn, geen uitleg of verdediging behoeven en waarvan het tegendeel vanzelfsprekend slecht en ongewenst is.
De Volkskrant, Hans Wansink | 03-11-2007 | PDF, 391Kb| download

'Een lekker boek, op glanzend papier en met veel kleurenfoto's.'
VolZin, opinieblad voor geloof en samenleving | 02-11-2007 | PDF, 1.75Mb| download

Enklaar onderscheidt christelijke, weberiaanse en specifiek 'Hollandse' waarden – zijn beschrijvingen zijn bondig en humoristisch. Veel Nederlanders zullen zich erin herkennen, zich ermee vermaken en zich er, soms, voor schamen.
Nederlands Dagblad, Boekenkort | 19-10-2007 | PDF, 194Kb| download

Als Máxima zegt dat 'de' Nederlander niet bestaat dan is dat een oppervlakkige beschrijving van onze buitenkant. Meent Arnold Enklaar, Enschedeër en VVD-gemeenteraadslid, die op zoek ging naar onze cultuur en die vond in een aantal gemeenschappelijke waarden. Hij schreef een boek over onze reflexen en denkpatronen en tracht het probleem van de integratie van buitenlanders te doorgronden. "Het wordt tijd de cultuurkloof te benoemen".
TC Tubantia, Teun Staal | 13-10-2007 | PDF, 1.75Mb| download