Arnold Enklaar Dr. Arnold Enklaar (1957) is classicus en archeoloog, culturele coach, politicus en landgoedeigenaar. Hij deed twintig jaar lang archeologisch onderzoek in Alexandrië (Egypte) en is sinds twee jaar betrokken bij bescherming van oude huizen en natuur in Kormakitis (Cyprus). Als partner in Uçar & Enklaar houdt hij zich bezig met begeleiding naar werk van immigranten en advisering over integratievraagstukken. Sinds vele jaren is hij lid van de gemeenteraad van Enschede.

Een bevriende socioloog zei onlangs tegen mij: "Jij houdt je bezig met een terrein dat al veertig jaar uit de mode is." Modieus of niet, ik denk dat ik in 'Nut en Naastenliefde' overtuigend heb laten zien dat het onderwerp meer dan ooit aan de orde is. Cultuur is niet iets uit het verleden of van achtergebleven volkeren, maar een belangrijke factor in ons dagelijks leven en denken, ook in Nederland. Wanneer we willen begrijpen waarom wij Nederlanders ons gedragen zoals we doen, waarom dingen in ons land zo lopen als ze lopen, is het nodig om ons te verdiepen in onze eigen cultuur. En wat voor ons geldt, geldt ook voor alle andere mensen op aarde. De culturele factor als motief voor menselijk handelen is de laatste veertig jaar in wetenschappelijke kring sterk verwaarloosd, ten faveure van de studie van algemeen menselijke patronen. Helaas laat een groot deel van ons gedrag zich niet uit algemeen menselijke patronen maar alleen in culturele termen verklaren. Bovendien helpt de studie van onze eigen waarden ons om los te komen uit de verstrikking van onze eigen culturele logica, om de zegingen maar ook de beperkingen daarvan te onderkennen. Pas als we onze eigen cultuur begrijpen, kunnen we andere culturen begrijpen.

Arnold Enklaar

Nederland, tussen nut en naastenliefde

Op zoek naar onze cultuur

cover Nederland, tussen Nut en Naastenliefde

Gebonden / 336 pagina's / Scriptum
ISBN 978-90-5594-523-8
Prijs: € 27,50
Meer info | Bestellen

Wat maakt ons tot Nederlanders? Wat zijn de typische manieren van denken en gedrag van Nederlanders? En waar komen deze eigenschappen vandaan? Is een discussie over normen en waarden zinvol en uitvoerbaar? Moeten immigranten zich aanpassen aan onze cultuur? Dit boek geeft antwoord op al deze prangende vragen.